در تاریکی روان بودی | آنتونیو گاموندا

در تاریکی روان بودی
لطیف‌تر از بودن بود.
حالا که قطره اشکی چنان زنده
می‌تواند چهره‌ات را بیازارد

محتاط
تا خویشتن خویش
می‌روی.

برگشت به بالای صفحه