تو بر دلم نشسته‌ای | آنتونیو گاموندا

انگار که فرود آمده باشی بر دلم
و نور آورده باشی به رگ‌های من
و من سرخوشانه دیوانه‌‌‌ باشم.
در زلالی‌ات
همه چیز قطعی‌ست:

تو بر دلم نشسته‌ای

نور در رگ‌هایم

و من‌ سرخوشانه دیوانه‌‌ام.

برگشت به بالای صفحه